Ana Menü ATATURK'UN GENCLİGE HİTABESİ

:: ATATURK'UN GENCLİGE HİTABESİ::..
 

ATATURK'UN GENCLİGE HİTABESİ


Ey Türk gencligi! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyet'ini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur.

Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir.

İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır.

Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düsersen, vazifeye atılmak icin, icinde bulunacagın vaziyetln imkân ve seraitini düsünmeyeceksin!

Bu imkân ve serait, cok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir.

İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düsmanlar, bütün dünyada emsali görülmemis bir galibiyetin mümessili olabilirler.

Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmis, bütün tersanelerine girilmis, bütün orduları dagıtılmıs ve memleketin her kösesi bilfiil isgal edilmis olabilir.

Bütün bu seraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hiyanet icinde bulunabilirler.

Hatta bu iktidar sahipleri sahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler.

Millet, fakr ü zaruret icinde harap ve bîtap düsmüs olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İste, bu ahval ve serait icinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır!

Muhtac oldugun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!

Mustafa Kemal ATATURK
20 Ekim 1927.